หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ร่วมจัดกิจกรรม Open House ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ร่วมจัดกิจกรรม Open House ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

admin chm
2021-04-16 15:06:44

     เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ร่วมจัดกิจกรรม Open House  ประจำปี 2564 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 – ระดับประถมศึกษาปีที่6  ณ โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

     ในการร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงทักษะทางความรู้ความสามารถและการแก้ไขปัญหา ของกิจกรรมแต่ละฐานความรู้ นำมาซึ่งความสนุกสนานและยังได้ความรู้นอกห้องเรียนอีกด้วย