Home > News > Bachelor's degree 5 Major > Hotel and Lodging Business Management
Hotel and Lodging Business Management

admin chm
2024-02-16 13:30:14

*** สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK67 เท่านั้น ค่าเทอมปกติเพียง 17,200 บาทเท่านั้น !!!!!!   ***

หลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts)
สาขาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
B.A. Hotel and Lodging Business Management

**** จุดเด่น
1. การจัดการด้านธุรกิจโรงแรม ที่พักและธุรกิจที่เป็นเลิศบนพื้นฐานความเป็นไทย
2. เรียนรู้การจัดการและทักษะหลากหลายด้าน เช่น โรงแรมและธุรกิจที่พัก การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การประกอบการอาหารไทยและนานาชาติ
3. สาขามีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากขึ้น สังเกตได้จากจำนวนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนก่อนช่วงสถานการณ์โควิด 19

**โครงสร้างหลักสูตรสาขาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก**

สมัครคลิกเลย --->  Click

เปิดรับสมัคร #DEK67 ปีการศึกษา 2567 แล้วนะครับ

----------------------------------------------

รีบๆ มาสมัครกันนะ

♦โดยสามารถสมัคร เพื่อรับคำแนะนำจากพี่ๆ 

ในการสมัครได้ตามลิงค์นี้ ก่อนได้เลย นะคะ

สมัครคลิกเลย --->  Click

----------------------------------------------

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

--------------------------------------------

#DEK67

#ssru

#chm

#portfolio

#ได้ภาษา 

#จบมามีงานทำ

#ได้งานตรงสาย

#งานไม่ตรงสายก็ทำได้

#ทักษะติดตัวเพียบ

#แลกเปลี่ยนต่างประเทศ