Home > News > PR News > Free Training!!! Thai Dessert Making Class
Free Training!!! Thai Dessert Making Class

admin chm
2021-08-03 14:26:44

ช่วงเวลาดีๆ สำหรับการทำอาหาร ทางวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มีคลาสสอนทำขนมไทยที่คงความเป็นเอกลักษณ์ แบบไทยๆทั้งในด้านรสชาติและด้านรูปลักษณ์ 
ซึ่งมีให้เรียน 3 ชนิดด้วยกัน ดังนี้

1. ปั้นขลิบทอด
2. จีบนก
3. ช่อม่วง
 
รับสมัครวันที่ 23 ก.ค. - 5 ส.ค. 2564
( อบรมออนไลน์ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 )
**** อบรมฟรี พร้อมรับใบประกาศนียบัตร ****
สามารถสแกน QR CODE เพื่อสมัคร หรือ