ตารางการประกวดแข่งขัน


ประกวดวาดภาพออกแบบมาสคอต "Xencelabs Thailand"

ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2565

ประกวดบทเพลงส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู”ประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู”

แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "MOS Olympic Thailand Competition 2022"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา"ประกวด "Miss SongKran Digital"

แข่งขันเคสแก้ปัญหาการศึกษาครั้งแรกในประเทศไทย "Edchange Maker Challenge 2022"

ประกวดออกแบบที่นั่งสาธารณะสำหรับคนเมือง One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 "Seatscape & Beyond"ประกวดสร้างสรรค์ผลงานเกมจากคอมพิวเตอร์ "BRAND’S Young Blood Game Creator"

ที่เก่ากว่า


- ประกวดออกแบบภาพกราฟิก Supercomputer เครื่องใหม่ภายใต้ชื่อ "LANTA"


- ประกวดนิยายแชท ธีม "LovenaCupรักนี้รสหม่าล่า"


- ประกวดคลิปวิดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ กับการต่อต้าน Fake News"


- ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565


- ประกวดภาพถ่าย "มองเราผ่านเลนส์กับสิรินธรทันตพิพิธ"


- ประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็ก และเยาวชน ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม"


- ประกวดภาพวาด หัวข้อ "MED PSU : Unity for Mankind"


- ประกวด Animation และ Short Video "โครงการ Software Park –WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 7"


- ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์"วิทย์ติดเลนส์" ปีที่ 8 หัวข้อ "Image of Science : วิจิตร วิจัย"


- ประกวดแข่งขันนครปฐม.pdf


- ประกวด Low Carbon Contest.pdf


- ประกวดนวัตกรรมท่องเที่ยว.pdf


- ประกวดนวัตกรรมอุดมศึกษา.pdf


- ประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวสุโขทัย.pdf


- ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ ยอใหญ่มาก.pdf


- ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิภูเขาไฟบุรีรัมย์สุรินทร์.pdf


- ประกวดแผนการตลาดในรูปแบบ VDO "Somjeed Challenge"
- ประกวด "AP OPEN HOUSE 2021 (Contest)"
- ประกวดภาพยนตร์สั้น หรือ คลิปไวรัล “เด็กตื่นไฟ ปี 2”
- ประกวดห้องน้ำเฟรนด์ลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล Friendly Design Awards 2021 : Best Restroom Design Contest
- ประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest)
- ระกวดแผนการตลาดดิจิทัล "U Power Digital Idea Challenge Season 5"
- ประกวดเต้น "Huamark Town Center Cover Dance Contest 2019"
- ประกวดคลิปหนังโฆษณา ภายใต้แนวคิด “Game in real life”
- ประกวดออกแบบคาแรคเตอร์ “TOONEY Character Design Contest 2019”
- ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "CMU SH&E"
- โครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน UAV Application เพื่อค้นหาไอเดียธุรกิจใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
- โครงการประกวดการส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนา หัวข้อ "ล้านนา...เล่าว่า"
- โครงการประกวด Casual Society 4.0
- Logo Design Contest
- Agri Photo Contest #10
- โครงการประกวดงานเขียน "เรื่องเล่าจากบ้านเรา..ตามรอยเท้าพ่อ"
- โครงการประกวดออกแบบภาพโมเสค 2017 ในโครงการ "สร้างงานศิลป์ ดินแดนท่องเที่ยวไทย"