ติดต่อเรา
ติดต่อ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                                                           

โทร. 034-964946

แฟกซ์. 034-964945


หากมีข้อสงสัยต่างๆ หรือ ข้อร้องเรียน สามารถแจ้งได้ที่ 

Facebook : https://www.facebook.com/chmssru

Line : @chmssru

Twitter : https://twitter.com/ChmSsru


ที่ตั้งวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 11130 
โทร. 02160 1200 


วิทยาเขตนครปฐม
เลขที่ 111/5 ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170 ประเทศไทย โทร.034-964946, 065 5760099แผนที่วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา