ติดต่อเรา
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                                                           

โทร. 034-964945, 034-964946


Facebook : https://www.facebook.com/chmssru

Line : @chmssru

Twitter : https://twitter.com/ChmSsru


ห้องเรียนกรุงเทพ ฯ

เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทร. 02-160-1200


วิทยาเขตนครปฐม

เลขที่ 111/5 ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทร.034-964945, 034964946, 065-5760099แผนที่วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา