หน้าหลัก > ข่าว > ปริญญาตรี 7 สาขา > การจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
การจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

admin chm
2023-01-03 13:25:58

สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK66 เท่านั้น ค่าเทอมปกติ 35,000 บาท 

*** เหลือเพียง 28,000 บาท และ Summer 14,000 บาท เท่านั้น !!!!!!   ***

หลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts)
B.A. Tourism Management ศศ.บ. สาขาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

***** จุดเด่น
1.  เน้นการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในวิชาชีพและวิชาการ
2.  การได้ไปเยือนสถานที่สำคัญของประเทศไทยพร้อมการฝึกปฏิบัติด้านการนำเที่ยวและการสื่อความหมาย
3. นักศึกษาได้รับโอกาสไปแลกเปลี่ยนภาษายังต่างประเทศ
4. เน้นเรื่องการจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์ของชุมชน
5. นักศึกษาได้ทำงานร่วมกับชุมชนระหว่างเรียน

**โครงสร้างหลักสูตรสาขาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)**

สมัครคลิกเลย --->  Click

เปิดรับสมัคร #DEK66 ปีการศึกษา 2566 แล้วนะครับ

----------------------------------------------

รีบๆ มาสมัครกันนะ

♦โดยสามารถสมัคร เพื่อรับคำแนะนำจากพี่ๆ 

ในการสมัครได้ตามลิงค์นี้ ก่อนได้เลย นะคะ

สมัครคลิกเลย --->  Click

----------------------------------------------

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

--------------------------------------------

#DEK65

#ssru

#chm

#portfolio

#ได้ภาษา 

#จบมามีงานทำ

#ได้งานตรงสาย

#งานไม่ตรงสายก็ทำได้

#ทักษะติดตัวเพียบ

#แลกเปลี่ยนต่างประเทศ