หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ประกอบด้วยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและสภานักศึกษาของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนา Soft Skill โดยใช้ทักษะวิศวกรสังคมระดับผู้นำนักศึกษา รุ่นที่ 2 จ
นักศึกษาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ประกอบด้วยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและสภานักศึกษาของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนา Soft Skill โดยใช้ทักษะวิศวกรสังคมระดับผู้นำนักศึกษา รุ่นที่ 2 จ

admin chm
2022-05-25 14:39:16