ตารางการประกวดแข่งขัน


ประกวดแข่งขันนครปฐม.pdf
ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิภูเขาไฟบุรีรัมย์สุรินทร์.pdf


ที่เก่ากว่า


- ประกวดแผนการตลาดในรูปแบบ VDO "Somjeed Challenge"
- ประกวด "AP OPEN HOUSE 2021 (Contest)"
- ประกวดภาพยนตร์สั้น หรือ คลิปไวรัล “เด็กตื่นไฟ ปี 2”
- ประกวดห้องน้ำเฟรนด์ลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล Friendly Design Awards 2021 : Best Restroom Design Contest
- ประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest)
- ระกวดแผนการตลาดดิจิทัล "U Power Digital Idea Challenge Season 5"
- ประกวดเต้น "Huamark Town Center Cover Dance Contest 2019"
- ประกวดคลิปหนังโฆษณา ภายใต้แนวคิด “Game in real life”
- ประกวดออกแบบคาแรคเตอร์ “TOONEY Character Design Contest 2019”
- ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "CMU SH&E"
- โครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน UAV Application เพื่อค้นหาไอเดียธุรกิจใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
- โครงการประกวดการส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนา หัวข้อ "ล้านนา...เล่าว่า"
- โครงการประกวด Casual Society 4.0
- Logo Design Contest
- Agri Photo Contest #10
- โครงการประกวดงานเขียน "เรื่องเล่าจากบ้านเรา..ตามรอยเท้าพ่อ"
- โครงการประกวดออกแบบภาพโมเสค 2017 ในโครงการ "สร้างงานศิลป์ ดินแดนท่องเที่ยวไทย"